Sayfayı Yazdırmak isterseniz butona tıklayınız.


İş bu Sözleşme Naz Karavan San.Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle “MALİK” olarak anılcaktır) ile …………………………… (bundan böyle “KİRACI” olarak anılacaktır) arasında hazırlanarak akdedilmiştir. İşbu sözleşme uyarınca KİRACI tarafından teslim alınan araç KİRACI tarafından Trafik kurallarına uygun olarak kullanılacak ve her türlü risk ve tehlikesi KİRACI’YA ait olacaktır. İşbu sözleşme uyarınca, MALİK yukarıda tanımlanan …………….. plaka numaralı aracı, …………….. tarihinden başlayarak ……………….. tarihinde sona eren bir dönem için KİRACI’YA kiralamayı kabul etmektedir. KİRACI, Sözleşmenin ön ve arka sayfasında belirtilen şartları okuyup kabul etmiştir.

1- Araç KİRACI’DA iken doğacak kazalardan dolayı aracın tamirde kaldığı günler için, emniyet tarafından bağlanıldığı ve sözleşme tarihi geciktiği her gün için günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
2- Lastik tampon ve cam hasarları sigorta teminatı dışındadır. Kaza durumunda 1.000 TL ye kadar olan masrafı kiracı karşılar. Bu tutarı aşan durumlarda sigorta devreye sokulur.
3- KİRACI’DAN Sözleşme maddelerine bağlı kalmak için açık teminat bedeli 3.000 TL depozito senet alınmış olup,aracın eksiksiz olarak tesliminde iade edilecektir.
4- KİRACI’NIN 25 yaşını doldurmuş , en az iki yıllık yerli yada uluslararası ehliyetinin ibrazı gereklidir.
5- Uzatmalar en geç iki gün önceden faks, telefon ya da email yolu ile Malike bildiririlecektir. Aksi takdirde KİRACI aleyhine her türlü kanuni işlem başlatılacaktır.
6- Her hangi kaza veya aracın çalınması durumunda, aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna kiracı tarafından başvurularak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar, 3’cü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıpları da içermek üzere kiracıdan tahsil edilir.
7- Aracın hasarlı veya arızalı tesliminde eksperin belirleyeceği fiyatı KİRACI ödemekle yükümlüdür. Aksi halinde teminat bedeli geçerlidir.
8- KİRACI kiraladığı aracı bir başkasına verirse, ortaya çıkabilecek her türlü risk ve tehlikeden doğrudan KİRACI sorumludur.
9- Araç KİRACI’YA yakıt deposu boş veya tam dolu olarak teslim edilir. Kira bitiminde araç deposu boş veya tam dolu olarak teslim alınır.
10- MALİK, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRACI’YA’a teslim etmiştir.
11- Hiçbir kira aracı MALİK’İN yazılı izni olmadan Türkiye sınırları dışına çıkartılamaz.
12- KİRACI, mal ve yolcu taşıdığı taktirde, taşınan mal ve yolcu ile ilgili tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul eder ve aracın normal ağırlık taşıma kapasitesinin üstünde yolcu, eşya veya materyal taşıyamaz. KİRACI, aracı herhangi bir yasadışı amaçla kullanamaz ve Aracın MALİK’İN yazılı izni olmaksızın KİRACI dışında başka bir kişi tarafından kullanılmasına izin veremez.
13- MALİK; Kendi kusuru olmaksızın aracın üretimini yapmadığından vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından gelecek kaza herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
14- Aracın KİRACI’DA olduğu süre içerisinde (ileride çıkacak olursa) bile tüm maddi ve manevi tazminat bedelleri KİRACI’YA aittir.
15- KİRACI, aracı MALİK’E teslim anında araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi,..Sigorta, Plakalar) iade etmediğinde, bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleride ödemekle yükümlüdür.
16- ARAÇ BAKIMI; KİRACI kira suresi içinde aracın yağını, suyunu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür.
17- Aracın geriye tesliminde 3 saate kadar olan gecikmelerde, her saat için, sözleşmeye uygulanan kira fiyatının 1/3’ü, 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedeli alınır.
18- Araç KİRACIYA’a iç ve dış temizliği yapılmış olarak teslim edilir. KİRACI aracı aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Temiz teslim edilmeyen araç için 50 TL yıkama bedeli alınır.
19- İş bu sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orijinal nüsha geçerlidir.

İş bu sözleşme 19 maddeden ibarettir. Sözleşme 2 nüsha olup taraflarca okunup ………………….. tarihinde imzalanmıştır.İtilaf Vukuuda Kadıköy Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkilidir